سایت موقت


خبر › پنجمین نشست هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاترتشکیل گردید

۱۳ آذر ۱۳۹۶

نشست هفتگی کانون کارگردانان خانه تاتر روز شنبه ۱۱ آذر ماه ۹۶ با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر، در این نشست هفتگی که با اکثریت اعضای هیات مدیره تشکیل شده بود موضوعات زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

۱. در ابتدای این نشست سوال مطروحه یکی از اعضا وابسته کانون در رابطه با افزایش تعداد اجراهای حرفه ای کارگردانان عضو کانون جهت اخذ عضویت در کانون و یا ارتقا از عضو وابسته به پیوسته بررسی گردید و مشخص شد که این افزایش اجراها به پیشنهاد هیات مدیره سابق در مجمع عمومی کانون کارگردانان مطرح و با رای اعضا حاضر در مجمع به شکل رسمی تصویب و در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مشخص گردید که عدم امکان نامزدی دستیاران کارگردان برای عضویت در هیات مدیره کانون کارگردانان نیز به شکل رسمی در مجمع عمومی کانون به رای گذاشته شده و با رای اکثریت حاضرین به تصویب رسیده و به اجرا درامده است. در این رابطه موضوع تجدید نظر در نحوه ی عضو گیری، بحث و تبادل نظر شد.

۲. در ادامه نشست فوق، پیرامون تعیین شاخصه های مهم و اساسی در رابطه با طبقه بندی سالن های تاتری بحث و تبادل نظر به عمل آمد و مقرر شد تا این شاخصه ها در جلسه آتی هیات مدیره کانون کارگردانان نهایی شده و برای امتیاز دهی به داوطلبین عضویت در کانون مورد استفاده قرار گیرد.

۳. تجدید نظر در مورد عضو گیری جدید انجمن و شاخصه های امتیاز دهی به این اعضا نیز از دیگر مباحثی بود که در نشست امروز هیات مدیره پیگیری شد و تصمیم گرفته شد تا در جلسه آتی انجمن این شاخصه ها نهایی شوند.

۴. تفکیک انجمن دستیاران، مدیر تولید، مدیر صحنه و دیگر عوامل صحنه از انجمن کارگردانان، از دیگر مباحث ادامه دار جلسه بود که تا نتیجه دادن عملی در نشست های بعدی نیز ادامه خواهد یافت.

۵. هیات مدیره کانون کارگردانان همچنین از کلیه اعضا درخواست نمود تا قبل از امضا و منعقد نمودن هر گونه قرارداری برای به اجرا بردن اثار نمایشی خود، حتما مشاوره ای حضوری با اعضا هیات مدیره جهت پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی پیش بینی نشده را به عمل اورند.

شایان ذکر است که دراین نشست کانون کارگردانان دکتر قطب الدین صادقی، دکترمسعود دلخواه، محسن حسینی، مسعود موسوی، شکرخدا گودرزی، و محمودرضا رحیمی حضور داشتند.