سایت موقت


خبر › "همنشینی تجربه ها" در مجله شفاهی صفیر

۰۳ آبان ۱۳۹۶

مجله شفاهی صفیر با موضوع"همنشینی تجربه ها"برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر،انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر این جلسه مجله شفاهی صفیررا با حضور بنفشه بدیعی،نسرین خنجری،آلبرت بیگجانی برگزار خواهد می کند.

گزارش جشنواره های شارلویل مزیه فرانسه ، سوبوتیکا صربستان ، پاپت آرت اوکراین از جمله موضوعاتی است که در این مجله شفاهی مورد بررسی خواهد گرفت.

مجله شفاهی صفیر روز شنبه 6 آبان 96 ،در پلاتوی رخنه واقع در خیابان شریعتی،پایین تر از بهار شیراز،کوچه میثاق ششم،پلاک55 ساعت16 تا 18 برگزار می شود.