سایت موقت


خبر › نماشنامه خوانی" مرگ طبلیکه یه بند صداش بلنده" در خانه تئاتر

۲۱ آبان ۱۳۹۶

نمایشنامه"مرگ طبلیه که یه بند صداش بلنده" روز چهارشنبه 24 آبان ماه 96 در خانه تئاتر خوانش می شود

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر، انجمن بازیگران خانه تئاتر در ادامه سلسله نمایشنامه خوانی های خود، 24 آبان ماه 96 خوانش نمایشنامه"مرگ طبلیکه یه بند صداش بلنده" به قلم اشکان صادقی را ساعت 17 در سالن اجتماعات خانه تئاتر، خواهد داشت.

کارگردانی نمایشنامه خوانی"مرگ طبلیکه یه بند صداش بلنده" را اشکان صادقی به عهده دارد و خوانش آن توسط محسن زر آبادی ، مهبد قناعت پیشه، اشکان صادقی، آتیه جاوید، دیانوش آصف وزیری و موزیک خشایار خاتمی انجام خواهد گرفت.