سایت موقت


خبر › نشستی پیرامون طراحی صحنه و لباس در نمایش"شوایک سرباز ساده دل"

۲۰ آبان ۱۳۹۶

کمیته آموزش انجمن طراحان صحنه ولباس خانه تئاتر، نشست آموزشی ، پژوهشی پیرامون طراحی صحنه ولباس در نمایش "شوایک سرباز ساده دل" برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر، کمیته آموزش انجمن طراحان صحنه ولباس خانه تئاتر، سومین جلسه نشست آموزشی و پژوهشی در سال 96 را با موضوع گفتگوی تخصصی پیرامون طراحی صحنه ولباس در نمایش " شوایک سرباز ساده دل" با حضور حمید رضا نعیمی(کارگردان) ، رضا مهدی زاده(طراح صحنه) ، ادنا زینلیان(طراح لباس) و فریبرز قربانزاده و فرزاد معافی به عنوان طراح صحنه و کارشناس برگزار می کند.

این نشست روز سه شنبه 23 آبان 96 ساعت 16 تا 18 در سالن اجتماعات خانه تئاتر برگزار خواهد شد.