سایت موقت


خبر › شرایط عضویت و پرداخت حق عضویت اعضای خانه تئاتردر سال 1396

۲۵ اسفند ۱۳۹۵

شرایط عضویت و پرداخت حق عضویت اعضای خانه تئاتردر سال 1396  اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر، چگونگی عضویت و زمان پرداخت حق عضویت توسط هیات مدیره خانه تئاتر مشخص شد. 
شرایط پرداخت حق عضویت و ورودیه سال 1396 خانه تئاتر به شرح زیر اعلام شد:

الف: متقاضیان :

کلیه هنرمندان عرصه هنر تئاتر که خواستار عضویت در خانه تئاتر هستند بایستی به شرایط زیر توجه نمایند.


1- انتخاب انجمن مورد نظر و مطالعه آئین نامه انجمن مربوطه و تکمیل فرم تقاضای عضویت ،به همراه پرداخت مبلغ 200/000 ریال هزینه بررسی پرونده.


2- در صورت احراز شرایط توسط هیات مدیره انجمن مربوطه و تایید بازرس: پرداخت مبلغ 500/000 ریال حق ورودیه خانه تئاتر به علاوه‌ حق عضویت همان سال ( 500/000 ریال برای سال 1396)


توجه: در صورت عدم احراز شرایط متقاضی مبلغ 200/000 ریال مسترد نخواهد شد.


ب: شرایط پرداخت حق عضویت اعضا:


اعضا برای تمدید عضویت خود در سال 96 باید به نکات زیر توجه کنند:

1-  اعضای خانه‌ تئاتر موظفند تا پایان خرداد ماه هر سال حق عضویت خود را پرداخت کنند.


2-  آنان که حق عضویت خود را تا پایان خردادماه هر سال نپردازند عضویت‌شان به حالت تعلیق درآمده و  هیئت مدیره‌ هر انجمن یا کانون ،موظف است تا بیستم تیرماه هر سال، نام اعضای تعلیق شده را  به هیئت مدیره‌ خانه‌ تئاتر به صورت مکتوب اعلام نماید و نامه‌ تعلیق عضویت اشخاص را به نشانی آنان ارسال نماید.  


همچنین حق عضویت سال 96 مبلغ 500/000 ریال به ازای عضویت در هر انجمن می باشد و اعضای محترم باید مبلغ فوق را به شماره حساب 0105687070009 بانک ملی شعبه خشایار - قابل واریز در همه شعب بانک ملی - در سراسر کشور به نام خانه تئاتر ، واریز نموده و فیش واریزی به همراه کارت عضویت تمدید شده در سال 95 را تا تاریخ 31 خرداد 96 تحویل روابط عمومی خانه تئاتر دهند
اعضای ساکن در تهران می توانند با مراجعه حضوری در خانه تئاتر ، از طریق کارت های شتاب مبلغ فوق را پرداخت نمایند.