سایت موقت


خبر › جناب آقای آندرانیک خچومیان عضو محترم هیت مدیره کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر

۰۷ خرداد ۱۳۹۶

بازگشت همه به سوی اوست

بدینوسیله در گذشت مادر گرامی تان را به جناب عالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض می کنیم و از خداوند متعال برای آن مرحومه طلب مغفرت می نماییم.روح مادر عزیزتان شاد و در آرامش

هیت مدیره کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر