سایت موقت


خبر › تسلیت خانه تئاتر به مردم غیور استان کرمانشاه

۲۲ آبان ۱۳۹۶

ضایعه در گذشت تعدادی از هموطنان را به مردم بزرگوار استان کرمانشاه تسلیت عرض می نماییم.

برای فوت شدگان مغفرت و برای مجروحین سلامتی عاجل و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسالت داریم. خانه تئاتر ایران