سایت موقت


خبر › تسلیت به جامعه فرهیخته ادبی هنری کشور

۰۷ آبان ۱۳۹۶

ضایعه ی اسفبار فقدان نویسنده ی متعهد و دغدغه مند سرزمین مان " علی اشرف درویشیان " را به جامعه ی ادبی هنری تسلیت عرض می نماییم.

خانه تئاتر