سایت موقت


خبر › تبریک کانون کارگردانان خانه تئاتر به اصغر فرهادی

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زبان هنر پر مایه تر از هر زبان دیگری خصوصا زبان سیاست است.

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر ، در پی کسب دومین جایزه اسکار توسط اصغر فرهادی، هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر پیام تبریک منتشر کردند.

متن پیام به شرح زیر است: 

جناب آقای اصغر فرهادی

کانون کارگردانان خانه تئاتر ، این موفقیت بزرگ را به شما، خانواده ی بزرگ سینما، جامعه ی هنری و ملت ایران تبریک می گوید. شما به شایستگی نشان دادید زبان هنر پرمایه تر، ارزشمندتر و کاراتر از هر زبان دیگری خصوصا زبان سیاست و سیاست پیشگان قادر است به منزلت انسان ارج بگذارد و پیام مهربانی باشد برای انسانیت و دوستی!
هیئت مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر