سایت موقت


خبر › بیانیه خانه تئاتردرباره حضور در انتخابات

۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶

شرکت در انتخابات ، شرکت در تعیین سرنوشت بهینه ی آینده ی کشور است .

آینده ای که امیدمان را در آن جستجو می کنیم ، امید برای بهتر شدن وضعیت موجود در همه ی سطوح ، امید برای توسعه ی فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ، اقتصادی و به دنبال آن اقتدار و عزت ملی بیش از پیش .

خانه ی تئاتر به عنوان اصلی ترین نهاد صنفی این عرصه ، با دعوت از تمامی اعضاء صنوف و اهالی هنر برای شرکت در این مهم ، امیدوار است همه ی آحاد ملت صبور و نجیب ایران هم با شرکت در این انتخابات یاری رسان تحقق این آینده ی بهتر با اتکاء به ادامه ی مسیر قانون مداری و مردم سالاری باشند .

خانه ی تئاتر