سایت موقت


خبر › ایرج راد:مصوب شده تئاتر مقوم فرهنگی است اما این مصوبه اجرا نمی شود

۱۷ اسفند ۱۳۹۵

کارگروهی برای بازنگری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تئاتر و پیوست الحاقیه هایی به این مصوبه تشکیل خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر به نقل از روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد حسین ایمانی خوشخو؛ رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین جلسه این کمیسیون در سال 1395 گفت: در حوزه تئاتر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که سال ها پیش تصویب شده است وجود دارد و ضرورت دارد امروز با بازنگری این مصوبه و افزودن الحاقیه‌های لازم زمینه مناسب تری برای فعالیت های تئاتر فراهم شود.

ایمانی خوشخو افزود: به منظور مطالعه و بازنگری مصوبه موجود و تدوین الحاقیه های لازم متناسب با حوزه تئاتر و شرایط حال حاضر کارگروهی با حضور هنرمندان و کارشناسان تئاتر در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی اوایل سال آینده تشکیل خواهد شد.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان گزارشی از فعالیت‌های این کمیسیون در سال 1395 گفت: سند معماری که در این کمیسیون تدوین شد به عنوان از کارگشاترین ابناء هنری در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود. سند سینما نیز در کمیسیون مراحل نهایی قبل از ارسال به شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌گذراند و پس از آن سند موسیقی پیگیری خواهد شد. کمیسیون سعی می‌کند در حد اختیار و توان مسایل هنری را بررسی کند و ضرورت‌های هنر را مورد توجه قرار دهد که به این منظور 80 جلسه در کمیسیون برای بررسی رخدادها و مسایل هنری و یا تدوین اسناد در سال جاری برگزار شده است.

ایمانی خوشخو با اشاره به دشواری مدیریت هنری گفت: مدیریت هنری بسیار دشوار است و با توجه به اینکه در مواردی برخی مسایل شفاف نیست مدیریت هنری بهتر است با حسن تدبیر و با در نظر گرفتن شرایط موجود بدون اینکه آسیبی به هنر و هنرمندان وارد شود، امور را پیش ببرد و برنامه ریزی کند.

ایرج راد؛ هنرمندتئاتر نیز در این جلسه گفت: فرصت مناسبی است که مصوبه قانونی تئاتر طرح و بررسی شود تا به یک ساماندهی در تئاتر برسیم و در این زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند بسیار کمک کند. خوشبختانه در برنامه پنج ساله ششم توسعه، هنر به عنوان شغل تعریف شده است و بحث نظام جامع هنر هم در شورای عالی خانه هنرمندان ایران مطرح شده است.

راد افزود: در مصوبه ای که در زمینه تئاتر وجود دارد عنوان شده تئاتر مقوم فرهنگی جمهوری اسلامی است و به زمینه های شغلی و امنیت شغلی تئاتر نیز اشاره شده، تئاتر خصوصی و دولتی عنوان شده و مسایل و نحوه نظارت و شورای قانونی برای نظارت بر تئاتر مشخص شده است اما این مصوبه اجرا نشده است.

راد در ادامه گفت: شرایط امروز به گونه ای است که تئاترهایی که زمینه فرهنگی و بر اجتماع تاثیر دارند کمتر مورد توجه هستند و به خاطر گیشه نوع تئاتری رواج می‌یابد که ظاهرسازی است و ما از تئاتر به معنای واقعی فاصله می‌گیریم.

راد گفت: انواع تئاتر دولتی، مستقل، خصوصی و تجاری در کشورهای دیگر وجود دارد اما آنچه به عنوان تئاتر خصوصی در ایران مطرح شده است، تئاتر خصوصی نیست چون همه مراحل نظارت، مجوز، بازبینی و ... را طی می‌کند و فقط دولت از آن حمایت نمی‌کند.

رحمت امینی؛ عضو کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه گفت: در بازنگری و پیوست الحاقیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم است که موضوع نظرات با توجه به شرایط امروز تئاتر و نحوه حمایت اداره کل هنرهای نمایشی از تئاتر خصوصی بررسی شود.

در ادامه دیگر اعضای کمیسیون هنر و معماری نیز در خصوص اصلاح قوانین نظارتی تئاتر، موضوع فراگیری تئاتر و وظایف نهادهای مختلف مانند آموزش و پرورش و ... در حوزه تئاتر و کاهش تصدی گری دولت در تئاتر در بازنگری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تئاتر و الحاقیه آن نکات را مطرح و پیشنهاداتی را ارائه کردند.