سایت موقت


خبر › انتشار فراخوان جایزه ادبیات نمایشی فجر/ اصغر نوری دبیر شد

۱۹ شهريور ۱۳۹۶

دبیرخانۀ جشنواره تئاتر فجر با هم‌اندیشی هیات مدیرۀ کانون نمایشنامه‌نویسان خانۀ تئاتر، جایزه ادبیات نمایشی فجر را به صورت تخصصی و در دو بخش منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، فرهاد مهندس­ پور دبیر سی­ و ششمین جشنواره تئاتر فجر همزمان با انتشار فراخوان جایزۀ ادبیات نمایشی فجر، اصغر نوری را به عنوان مدیر این بخش معرفی کرد.

از مهمترین ویژگی ­های این فراخوان، جابجایی زمان برگزاری جایزه ادبیات نمایشی فجر است. زمان برگزاری این بخش امسال ۱۶ دی­ ماه و سال بعد در مهرماه برگزار خواهد شد تا امکان اجرا برای آثار برگزیده در جشنواره فجر فراهم شود

فراخوان جایزة ادبیات نمایشی

سیوششمین جشنوارة بینالمللی تئاتر فجر 1396

برگزار‌‌‌‌کنندگان:

اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

انجمن هنرهای نمایشی ایران

مؤسسه بینالمللی تئاتر(ITI)

دبیرخانة جشنواره تئاتر فجر با هماندیشی هیئت مدیرة کانون نمایشنامهنویسان خانة تئاتر،

با تمرکز بر حمایت از تولید متون نمایشی

دو روند را در پیش خواهد گرفت:

ـ معرفی نمایشنامههای تازه و ارژینال بخش حرفهای تئاتر ایران

ـ حمایت از آثار تازه و ارژینال نمایشی برای تولید در سال تئاتری پیش رو

بخشهای جایزة ادبیات نمایشی فجر

بخش حرفهای

در این بخش آثار نمایشنامهنویسانی پذیرفته میشود که تاکنون حداقل چهار اثرشان در تالارهای نمایشی (در شهر تهران کمینه 15 و در استانها کمینه 7 نوبت) اجرای عموم داشتهاند.

به سه نمایشنامة برگزیدة این بخش جایزة نقدی صد میلیون ریالی و لوح «جایزه ادبیات نمایشی فجر» اهدا میشود.

بخش تولید

در این بخش آثار نمایشنامهنویسانی پذیرفته میشود که تاکنون دستکم یک و دستبالا، سه اثرشان در تالارهای نمایشی (در شهر تهران کمینه 15 و در استانها کمینه 7 نوبت) اجرای عموم داشتهاند.

به سه اثر برگزیدة این بخش جایزة نقدی پنجاه میلیون ریالی و لوح «جایزه ادبیات نمایشی فجر» اهدا میشود.

سه اثر برگزیدة این بخش، از سوی دبیر جشنواره به تالارهای نمایش معرفی میشوند و برای تولید مورد حمایت قرار میگیرند.

شرایط عمومی:

متقاضیان میبایست بر اساس گاهشمار زیر، و با مراجعه به سایت جشنواره،

به نشانیWWW.FITF.THEATER.IR اطلاعات مورد نیاز را در فرم ثبت درخواست، وارد کرده و فایل PDF نمایشنامه (قلم B-nazanin فونت 16) را بارگذاری (آپلود) کنند.

ـ تنها آثاری مورد داوری قرار میگیرند که همزمان دارای دو ویژگی زیر باشند:

تازه: پیش از این در هیچ جشنوارهای شرکت نکرده، اجرا نشده و به چاپ نرسیده باشند.

ارژینال: اقتباس از اثری دیگر اعم از داستان و نمایشنامه و فیلم نباشند.

- هر نمایشنامهنویس میتواند تنها با یک اثر تازه و ارژینال شرکت کند.

- متقاضیان میبایست لینک خبر مربوط به اجراهای پیشین آثار خود را در سایت جشنواره بارگذاری کنند.

گاهشمار:

ـ 10 آبان 1396: آخرین مهلت ثبت درخواست و بارگذاری نمایشنامه.

ـ 10 دی 1396: اعلام اسامی نامزدهای هر بخش.

ـ 16 دی 1396: برگزاری آیین پایانی جایزة ادبیات نمایشی فجر و اعطای جوایز آثار برگزیده.