در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
جوانمرد میزبان عبدالحسین نوشین می‌شود
خانه‌تئاتر اکو ایجاد می شود
برگزیدگان انجمن منتقدان خانه تئاتر معرفی شدند
اولین نشان طراحی لباس صحنه رونمایی شد
برج میلاد در تسخیر اهالی تئاتر
کارگاه تخصصی کار بازیگر روی نقش
سایر اخبار


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram